• Struktur og læring i store offentlige IT prosjekter 

      Carelius, Ingunn; Johannessen, Trine (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi gjort en case-studie av moderniseringsprosjektene til Lånekassen og NAV. Både Lånekassen sitt LØFT-prosjekt og NAV sitt MOD var eksempler på store offentlige IT-prosjekter der digitalisering og ...