• Sikkerhetsutfordringer ved små og mellomstore bedrifter i bygg- og anleggsbransjen 

      Nilsen, Fredrik Flatjord; Ørsjødal, Sondre Ovesen; Ørjebu, Anders (Master thesis, 2016)
      Formålet med studien var å gjennomføre en empirisk studie av sikkerhetsarbeidet til de små og mellomstore bedriftene i bygg- og anleggsbransjen for å på den måten bidra med innsikt og bedre forståelse av dette sikkerhetsarbeidet. ...