Now showing items 1974-1981 of 1981

  • Yara Porsgrunn og kvalitetsledelse 

   Holen, Tom Marius Lorier; Stensheim, Kristoffer; Åldstedt, Lillian (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: I denne oppgaven har vi ønsket å se på hvordan kvalitetsledelse kan bidra til at Yara Porsgrunn er verdens største gjødselsprodusent, selv om de holder til i høykostlandet Norge. At det ble akkurat kvalitetsledelse ...
  • Ytre motivasjon og kontinuerlig forbedringsarbeid 

   Bråthen, Trine; Bratrud, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse om ytre motivasjon påvirker de ansattes forhold til å delta i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Dette har blitt diskutert ved bruk av data fra Ringnes Bryggeri, ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System 

   Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (ZEN Report;, Research report, 2021)
   Utviklingen av energisystemet drives av politiske ambisjoner for å dempe klimaendringene. Disse ambisjonene impliserer at energirelaterte klimagassutslipp må reduseres dramatisk i løpet av de neste tiårene. I tillegg til ...
  • Zero energy at the neighbourhood scale: Regulatory challenges regarding billing practices in Norway 

   Askeland, Magnus; Backe, Stian; Lindberg, Karen Byskov (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Buildings are becoming an increasingly active part of the power system due to the ongoing deployment of decentralized energy resources. To reap the added value that may be realized by zero emission neighbourhoods, it is ...
  • Økonomi, miljø og sosiale forhold i små bedrifter i innlandet - Sett fra et bærekraftperspektiv 

   Barlund, Irene; Fosnes, Camilla (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å kartlegge bærekraft blant små bedrifter i Innlandet. Vi valgte å kartlegge dette fenomenet ved å se på det i forhold til den tredelte bunnlinjen. For å samle inn data til undersøkelsen ...
  • Økonomi- og planleggingsaspekter av 5G-teknologi med risiko- og etterspørselsusikkerhet 

   Solemsli, Magnus (Master thesis, 2016)
   I min masteroppgave har jeg evaluert forretningsmodeller for levering av 5G-teknologi, med risiko- og etterspørselsusikkerhet. Jeg har beskrevet de viktigste egenskapene ved 5G, og de forskjellige økonomiske implikasjonene ...
  • Økonomisk analyse av betalingsmetoder for hurtigladestasjoner 

   Langseth, Runar (Master thesis, 2015)
   I denne oppgaven foretas i hovedsak en kvantitativ undersøkelse av økonomien til ladestasjoner for elbiler. Oppgaven baserer seg på data samlet gjennom en spørreundersøkelse gjennomført for elbilister. I tillegg er det ...
  • Økonomisk analyse av godskapasitet på jernbanen mellom Tronheim og Oslo 

   Thorvaldsen, Eivind (Master thesis, 2016)
   Målet med denne oppgaven er å utrede hvordan en kan få økt strekningskapasitet for gods på jernbane mellom Trondheim og Oslo. Det er forventet med en bortimot dobling av godstransport på bane mot 2050, noe som stiller krav ...