• An analysis of the demand for smoked salmon in France 

   Langvatn, Even Fostervoll; Remø, Kristoffer Laurits Urke (Master thesis, 2018)
   The objective of this study is to investigate the French market for smoked salmon. This is accomplished by regression analyses that includes import data from the UK, Germany, Poland, Denmark and Norway, in addition to ...
  • Norsk laks i Singapore 

   Remø, Kristoffer Laurits Urke; Bellen, Stian Sylte; Knutsen, Sindre (Bachelor thesis, 2015)
   Et dagsaktuelt tema i Norge er hva vi skal leve av etter oljen tar slutt, og hvilke andre verdier nasjonen innehar. I denne sammenheng baserer oppgaven seg på en av Norges sterkeste merkevarer – nemlig laksen, også kjent ...