• Emisjon i familiebedrift 

      Lussand, Malene L.; Våtmyr, Ida-Lovise; Olsen, Victoria D. (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke strategiske motiver som ligger til grunn/ er avgjørende for at en familiebedrift velger å utføre en emisjon. Det kan tenkes at terskelen for å ta inn eksterne ...