• Kriseledelse i UH-sektoren 

      Olsen, Alv Reinhart Weiberg Olsen (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven finner ved bruk av kvalitative intervjuer ut at endringene og rutinene ledelsen av institusjonen innførte som tiltak på pandemien, opplevdes i all hovedsak som gode og rasjonelle. Det kommer frem en god underliggende ...