• Lederskap og motivasjon i detaljhandelen 

      Stang, Elin-Marie Bigset (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikten med denne oppgaven er å besvare problemstillingen: “På hvilke måter kan leders atferd og lederstil påvirke arbeidstakers motivasjon?”. Jeg ønsker altså å finne ut på hvilke måter leders atferd og lederstil kan ...