• Machine Translation in Low-Resource Languages by an Adversarial Neural Network 

   Sun, Mengtao; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Existing Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Neural Machine Translation (NMT) shows strong capability with High-Resource Languages (HRLs). However, this approach poses serious challenges when processing Low-Resource Languages ...
  • Macroplastic in Soil and Peat. A Case Study from the Remote Islands of Mausund and Froan Landscape Conservation Area, Norway; Implications for Coastal Cleanups and Biodiversity 

   Cyvin, Jakob Bonnevie; Ervik, Hilde; Kveberg, Anne Aasen; Hellevik, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Marine plastic litter is ubiquitous and knowledge about its impact on coasts, open waters, the deep-sea, and the biota found in those habitats is increasing. However, studies of how it affects terrestrial environments such ...
  • Managing trust and control when offshoring information systems development projects by adjusting project goals 

   Karlsen, Jan Terje; Solli-Sæther, Hans Arthur; Van Oorschot, Kim; Vaagaasar, Anne Live (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article presents a study of two projects focusing on the relationships of two Nordic clients with suppliers in low-cost countries. It explores the interplay between trust and control when offshoring information systems ...
  • Markedsføring, modeller og makt i norsk dagligvarehandel: fra kjøpmannen på hjørnet til tre store handelshus 

   Nervik, Bjørn (Chapter, 2019)
   Dette bokkapitlet viser endringer som har skjedd i markedsføringskanalene for dagligvarer i Norge i perioden 1953–2017. Tre problemstillinger belyses: (1) Har antall detaljvareutsalg blitt redusert i løpet av perioden i ...
  • Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain 

   Bjørndal, Trond; Guillen, Jordi (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Gilthead seabream (Sparus aurata) and European seabass (Dicentrarchus labrax) production from aquaculture has been increasing since the 1990s. Nowadays, about 95% of their production comes from aquaculture. In this study, ...
  • Market integration between wild and farmed species in Spain 

   Bjørndal, Trond; Guillen, Jordi (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Market integration occurs when prices among different locations or related goods follow similar patterns over time. Current knowledge on market integration between aquaculture and wild-caught fish is based on a small number ...
  • Measuring impact through experimental design in entrepreneurship education: A literature review and research agenda 

   Longva, Kjersti Kjos; Foss, Lene (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   True experimental design and quasi-experimental design are considered to be rigorous research designs appropriate for assessing the impact of pedagogical interventions. This study explores the extent and application of ...
  • Measuring potential rents in the North Sea herring fishery 

   Arnason, Ragnar; Bjørndal, Trond; Gordon, Daniel Vernon; Bezabih, Mintewab (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper assesses the potential for rent generation in the North Sea herring fishery. The assessment distinguishes between rents and intra-marginal profits—the sum of which constitutes variable profits in the fishery. A ...
  • Merkebevissthet og Merkekjennskap - Sentrale temaer for forbrukernes valgprosess 

   Wiik, Guro; Ellefsen, Thea Liavaag; Resnes, Kristian Tron Stafseth; Øvreseth, Malin Victoria Bomvoll (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens hovedfokus ble valgt med bakgrunn i Sibelias egne bekymringer rundt deres synlighet i markedet og forbrukernes kjennskap til deres merke og merkevare. Temaer som merkebevissthet, merkeverdi og merkekjennskap står ...
  • Merkevarebygging gjennom sosiale medier 

   Fredriksen, Vilde Nagel; Olafsen, Preben Finnøy (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i å bygge opp en merkevare på sosiale medier basert på assosiasjoner. Bakgrunnen for valg av tema er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Ålesund sentrum ...
  • Merkevarebygging og sosiale medier- casestudie 

   Melsbø Rotvik, Marie-Kasbara (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å kartlegge hvilken rolle sosiale medier spiller for merkevarebyggingen til bedrifter. Sosiale medier er i stadig utvikling, og benyttes både privat og i jobbsammenheng. I tillegg har ...
  • Mersalg i fysiske butikker og nettbutikker 

   Lundbø, Helene; Berge, Maria Bigset (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven var å finne ut om en selger i en fysisk butikk kan påvirke til større og flere salg i forhold til en nettbutikk. Hos en fysisk butikk har vi en fysisk selger som viser kunden ulike produkter ...
  • Mobile banking services adoption in Pakistan: are there gender differences? 

   Glavee-Geo, Richard; Shaikh, Aijaz Ahmed; Karjaluoto, Heikki (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to provide a comprehensive insight into the deciding factors affecting an individual’s intention to adopt mobile banking (m-banking) services in Pakistan. Design/methodology/approach A ...
  • Modeling Bond Spreads and Credit Default Risk in the Norwegian Financial Market Using Structural Credit Default Models 

   Rundhaug, Mathilde; De Lange, Petter Eilif; Aamo, Per Egil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this study, we examine the credit risk of banking bonds. We apply two option-based credit default models originally derived by Merton and Black and Cox, with the aim of producing objective credit ratings and credit ...
  • Modelling volatility in financial electricity contracts 

   Holan, Magnus Ofstad; Ekornesvåg, Christian H. (Master thesis, 2020)
   Når finansmarkedene priser en opsjon, er det eneste ukjente parametere den fremtidige volatiliteten til det underliggende verdipapiret. Prisen til et verdipapir svinger relativt sakte når markedsforholdene er rolige, og ...
  • Moderating factors of the country image effect on product evaluation 

   Strandos, Sandra; Løken, Malin (Bachelor thesis, 2015)
   Objective: In this study, our objective is investigate how product involvement and product familiarity moderate the effect of country image on product evaluation, as well as if and how a positive or a negative country image ...
  • Motivations for CSR in the Norwegian maritime cluster: stakeholder perspectives and policy implications 

   Fjørtoft, Barbro Elisabeth; Grimstad, Siv Marina Flø; Glavee-Geo, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The goal of the paper is to explore the motives forfirms’engagement inCSR and tofind out what underlines the CSR stakeholder choice. Weintegrated both qualitative and quantitative approaches and addressedthe research ...
  • Nespresso 

   Pedersen, Ina Valdal; Moen, Maria Alejandra (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven er å se hvilken utfordringer Nespresso vil møte på veien fra e-handel og til utviklingen av flere distribusjonskanaler. Vi synes det ville være interessant å se nærmere på hvilke alternativer ...
  • Norsk laks i Singapore 

   Remø, Kristoffer Laurits Urke; Bellen, Stian Sylte; Knutsen, Sindre (Bachelor thesis, 2015)
   Et dagsaktuelt tema i Norge er hva vi skal leve av etter oljen tar slutt, og hvilke andre verdier nasjonen innehar. I denne sammenheng baserer oppgaven seg på en av Norges sterkeste merkevarer – nemlig laksen, også kjent ...
  • The Norwegian financial bond market : A comprehensive market review with an empirical analysis of the main drivers of spreads 

   De Lange, Petter Eilif; Aamo, Per Egil; Westgaard, Sjur (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   In this paper, we examine the Norwegian financial bond market, i.e. the market for bonds issued by Norwegian banks. We describe the market by characterizing the market participants in the different securities on both the ...