• Skoleerfaringer blant ungdommer som bor i barneverninstitusjoner 

      Ulset, Gro (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Artikkelen baserer seg på en kvalitativ intervjustudie hvis formål var å få innsikt i skoleerfaringene til ungdommer som bor i barneverninstitusjoner. Hva betyr skole for dem, hvordan opplever og beskriver de sin egen ...