• Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen 

      Gjertsen, Per Åge; Hansen, May Brit; Juberg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Skolen har både rollen som velferdsinstitusjon og en yrkesforberedende rolle. Den skal være for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Det eksisterer et dokumentert behov for å supplere lærerrollen med yrkesgrupper som ...