• Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjeneste 

      Eide, Arne Henning; Witsø, Aud Elisabeth; Vik, Kjersti (Journal article, 2017)
      Begrepet deltagelse er ikke nytt i helse- og omsorgslitteraturen, men det erkjennes at involvering av pasienter og brukere har vært begrenset, og at kompleksiteten knyttet til økt deltagelse for brukere og pasienter til ...