• Alternativer til Fishers eksakte test 

   Lydersen, Stian; Fagerland, Morten; Laake, Petter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Dersom man vil undersøke om det er en sammenheng mellom to variabler i en krysstabell, kan Pearsons khikvadrattest brukes for store utvalg (1), mens Fishers eksakte test er det tradisjonelle alternativet for små utvalg ...
  • Bedre omsorg, færre selvmord? 

   Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Espeland, Kristin; Knizek, Birthe Loa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese 

   Ross Raftemo, Anne Elisabeth; Mahendran, Arani; Hollung, Sandra Julsen; Jahnsen, Reidun; Lydersen, Stian; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A har i over 20 år vært en etablert behandling av spastisitet hos barn med cerebral parese. Vi undersøkte hvor mange barn med cerebral parese i Norge som får slik ...
  • Fylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapin 

   Schou, Morten Brix; Drange, Ole Kristian; Sæther, Sverre Georg (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   BAKGRUNN Nasjonale retningslinjer anbefaler å tilby klozapin til pasienter med schizofreni etter to mislykkede forsøk med andre antipsykotiske legemidler. En av hovedmålsettingene med innføringen av pakkeforløp i psykisk ...
  • Tourette syndrome in children in Norway 

   Surén, Pål; Bakken, Inger Johanne; Skurtveit, Svetlana; Handal, Marte; Reichborn-Kjennerud, Ted; Stoltenberg, Camilla; Nøstvik, Liv Irene; Weidle, Bernhard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Tourettes syndrom debuterer i barnealder og kjennetegnes av kroniske motoriske og vokale tics. I andre land er gjennomsnittsprevalensen beregnet til 0,77 % hos barn i alderen 6–15 år. I Norge er diagnosebruk og ...