Now showing items 669-688 of 705

  • Utviklingshemming og menstruasjon 

   Jensen, Frida Kamilla (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: menstruasjonshygiene, læringsmetoder, moderat utviklingshemming. Bakgrunn: Menstruasjonshygiene er noe som inngår i læring av ADL (activities of daily living) ferdigheter. I land som Nepal, der utviklingshemming ...
  • Utviklingshemming og psykisk helse 

   Dyrstad, Ida (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave har jeg valgt å skrive om utviklingshemming og psykisk helse. Hensikten med studien er å opparbeide meg kunnskap om hva en jobb kan bety for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming. ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Sørhaug, Hanne Marit (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Målet er å vise at det er ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme en sunn seksuell helse hos utviklingshemmede. Hensikt: Hensikten med denne studien er å vise hvordan vernepleieren/tjenesteytere kan ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Welde, Aina M. (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og seksualitet. Dato: 27.05.19 Deltakere: Aina Margrethe Welde. Kandidat nummer: 10094 Veileder: Erik Søndenaa Stikkord/nøkkelord: voksne psykisk utviklingshemmede, sosioseksuelle kunnskaper, ...
  • Utviklingshemming og seksualitet - en litteraturstudie 

   Kortnes, Siren (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Seksualitet har blitt et mindre tabubelagt tema i samfunnet. Mennesker med utviklingshemming har akkurat de samme seksuelle behovene som andre. Til tross for dette viser forskning at kunnskapen om seksualitet og ...
  • Utviklingshemming og seksuelle overgrep 

   Julie Fredagsvik (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Mennesker med utviklingshemming er i større risiko for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep enn den øvrige befolkning. Dette kan ha sammenheng med at mange med utviklingshemming er i en sårbar situasjon, ...
  • Utviklingshemming og seksuelle overgrep 

   Seem, Hanna Marie Wahl (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Nøkkelord: seksualitet, utviklingshemming, overgrep, forebygge. Hensikt: Hensikten er å finne ut av hva som gjør at personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle ...
  • Utviklingshemming og selvbestemmelse 

   Svarstad, Ulrik Lien (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: Selvbestemmelse, utviklingshemming, tjenesteyter, dilemma, relasjonell tilnærming Bakgrunn: I Meld. St. 45, 2012–2013 vises det til at det er store utfordringer i skjæringspunktet mellom selvbestemmelse og ...
  • Utviklingshemming og stillesitting: En sårbar kombinasjon? 

   Bergstøl, Kristian (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Utviklingshemming og stillesitting: En sårbar kombinasjon? Problemstilling: Hvordan er graden av stillesitting for personer med en utviklingshemming? Hvilke helsemessige konsekvenser kan stillesitting ha for ...
  • Utviklingshemning og depresjon - risikofaktorer 

   Fallan, Lene Engelsås (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og depresjon – risikofaktorer. Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er utbredt blant mennesker med utviklingshemning. Det kan være utfordrende for bistandsytere å oppdage og avdekke depresjon blant ...
  • Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming 

   Eriksson, Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker mulighetene for politisk deltagelse hos mennesker med utviklingshemming? Nøkkelord: utviklingshemming, valgdeltagelse, ...
  • Valgdeltakelse blant personer med utviklingshemming 

   Bjørnstad, Hanne Fredrikke (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er resultatet av studier av internasjonal litteratur som omtaler valgdeltakelse blant personer med psykisk utviklingshemming. I de respektive kapitlene vil leseren finne mer utdypende informasjon om ...
  • Validation of the exercise and eating disorder questionnaire in males with and without eating disorders 

   Danielsen, Marit; Bjørnelv, Sigrid; Bratberg, Grete Helen; Rø, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective The need to consider gender when studying exercise in eating disorder (ED) has been underscored. The study aimed to test the psychometric properties and factor structure of the exercise and eating disorder (EED) ...
  • Validation of the Strengths and Difficulties Self-Report in Norwegian Sign Language 

   Aanondsen, Chris Margaret; Jozefiak, Thomas; Heiling, Kerstin; Rimehaug, Tormod (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The majority of studies on mental health in deaf and hard-of-hearing children report a higher level of mental health problems. Inconsistencies in reports of prevalence of mental health problems have been found to be related ...
  • Validity of reactive attachment disorder and disinhibited social engagement disorder in adolescence 

   Seim, Astrid Røsland; Jozefiak, Thomas; Wichstrøm, Lars; Kayed, Nanna Sønnichsen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Although reactive attachment disorder (RAD) and disinhibited social engagement disorder (DSED) are acknowledged as valid disorders in young children, controversy remains regarding their validity in adolescence. An unresolved ...
  • Variability of activity patterns across mood disorders and time of day 

   Krane-Gartiser, Karoline; Vaaler, Arne; Fasmer, Ole Bernt; Sørensen, Kjetil; Morken, Gunnar; Scott, Janine Linda (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Few actigraphy studies in mood disorders have simultaneously included unipolar (UP) and bipolar (BD) depression or BD mixed states as a separate subgroup from mania. This study compared objectively measured ...
  • Vernepleiefaglig kompetanse og atferdsproblemer i skolen 

   Livoll, Trude (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Introduksjon: Atferdsproblemer hos barn i skolen er et utbredt og vanlig problem. Det kan utvikle seg til større og alvorligere problemer om lærerne ikke tar tak i situasjonen. Barn med atferdsproblemer forstyrrer ...
  • Vernepleiere i kommunikasjon med innvandrere. 

   Gebreslasie, Zebib (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Tittel: Vernepleiere i kommunikasjon med innvandrere. Problemstilling: Hvordan kan en vernepleier fremme kommunikasjon i møte med innvandrere i forbindelse med helsetjenester Hensikt: Hensikten med denne ...
  • Vernepleieren og elever med ADHD i skolen 

   Moan, Lea (Bachelor thesis, 2020)
   Stikkord/nøkkelord: Elever, ADHD, vernepleier, livskvalitet. Introduksjon: Rundt 3-5% av barn og unge under 18 år har ADHD. Ungdom med diagnosen dropper oftere ut av skolen. På grunn av symptomene ADHD gir, fører det ofte ...
  • Vernepleierens bidra i den personlig recoveryprosessen hos mennesker med ROP-lidelser 

   Hovden, Helene. (Bachelor thesis, 2021)
   Mennesker med ROP-lidelser har en samtidig psykisk lidelse og ruslidelse, som for mange kan føre til betydelige funksjonsnedsettelser. Dette kan påvirke flere personlige og sosiale livsområder. De kan ha blitt utsatt for ...