• Tverrprofesjonelt samarbeid - hvordan oppleves det egentlig? 

   (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Det har etterhvert blitt mer vanlig med ansettelse av andre profesjoner en bare lærere i skolen, med mål om samarbeid for å bedre skolens miljø. Hvordan dette organiseres er stort sett opp til hver ...
  • Twelve months effect of self-referral to inpatient treatment on patient activation, recovery, symptoms and functioning: A randomized controlled study 

   Moljord, Inger Elise Opheim; Lara Cabrera, Mariela Loreto; Salvesen, Øyvind; Rise, Marit By; Bjørgen, Dagfinn; Antonsen, Dag Øivind; Olsø, Turid Møller; Evensen, Gretha Helen; Gudde, Camilla Buch; Linaker, Olav Morten; Steinsbekk, Aslak; Eriksen, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Objective To investigate the effect of having a contract for self-referral to inpatient treatment (SRIT) in patients with severe mental disorders. Methods A randomized controlled trial with 53 adult patients; 26 ...
  • U(t)rolige barn 

   Storløkken, Ann Kristin (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Et økende antall barn får diagnosen ADHD og/eller autisme. Mange behandles med kognitive tilnærminger og/eller medisiner. Det er uvisst hva behandling med medisiner har for effekt på lang sikt og det ...
  • Understanding the Multi‑Dimensional Mental Well‑Being in Late Life: Evidence from the Perspective of the Oldest Old Population 

   Lara, Elvira; Martín-María, Natalia; Forsman, Anna K.; Cresswell-Smith, Johanna; Donisi, Valeria; Ådnanes, Marian; Melby, Line; Kaasbøll, Jannike; Nordmyr, Johanna; Nyholm, Linda; Rabbi, Laura; Amaddeo, Francesco; Miret, Marta (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The promotion, maintenance, and improvement of well-being among the oldest old population is becoming a great public health concern. This study aimed to explore the experiences of individuals aged 80 plus regarding their ...
  • Unfolding the values of work - therapists´ experience of addressing the return to work process in occupational rehabilitation based on Acceptance and Commitment Therapy 

   Klevanger, Nina Elisabeth; Fimland, Marius Steiro; Johnsen, Roar; Rise, Marit By (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Facilitating return to work can be challenging due to the complexity of work disability. Few studies have examined rehabilitation programs based on Acceptance and Commitment Therapy that intend to support return ...
  • Ungdommers erfaring med ettervern "Tittel - Undertittel" Hvordan oppleves overgangen til voksenlivet for ungdom med tiltak i barnevernet? 

   Haugland, Signy Alice (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Overgangsprosessen fra barn til voksen, vil for de fleste være utfordrende. For ungdommer som har hatt tiltak i barnevernet vil denne overgangen være mer sårbar, og by på andre utfordringer. For å minske disse ...
  • Unge voksne med angst; brukermedvirkning og dagsenter som mestringsarena 

   Norum, Aurora (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne bacheloeroppgaven var å belyse hvordan dagsenter og brukermedvirkning kan bidra til mestring for unge voksne med angst. Metoden er gjennomført med systematisk litteratursøk i databasene Oria, PubMed ...
  • Unidimensionality of the Strengths and Vulnerabilities Scales in the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) 

   Whittington, Richard; Pollak, Charlotte; Keski-Valkama, Alice; Brown, Andrew; Haines, Alina; Bak, Jesper; Hvidhjelm, Jacob; Almvik, Roger; Palmstierna, Tom (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) is a 20-item structured professional judgment instrument for assessing dynamic risk in mental health services. Much of the START research literature examines the ...
  • Uniformens tilbakekomst i psykisk helsevern 

   Kummermo, Tanja B. (Master thesis, 2021)
   Studien har til hensikt å undersøke erfaringer hos helsepersonellet om bruk av uniform i psykisk helsevern i en akutt-psykiatrisk avdeling. Studien er gjennomført med en kvalitativ tilnærming ved bruk av semi-strukturerte ...
  • Unravelling the prospective associations between mixed anxiety-depression and insomnia during the course of cognitive behavioral therapy 

   Thun, Eirunn; Sivertsen, Børge; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective Previous studies have suggested that there is a reciprocal relationship between anxiety/depression and insomnia. However, little is known about the prospective relationships between these constructs across the ...
  • Uro hos personer med demens 

   Haugrønning, Frida (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Mellom 80 og 100 000 lever med demens i Norge og forekomsten vil øke med økende antall eldre. Redusert hukommelse og svekket kognitiv funksjon kan føre til at personer med demens får problemer med å uttrykke seg ...
  • Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors 

   Reitan, Solveig Merete Klæbo; Helvik, Anne-Sofie; Iversen, Valentina Cabral (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Use of restraint and finding the balance between security and ethics is a continuous dilemma in clinical psychiatry. In daily clinic and in planning health-care service, knowledge on the characteristics of ...
  • Utholdenhetstrening i behandling av depresjon 

   Bruem Berg Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Depresjon rammer i dag flere enn 264 millioner mennesker på jorden. I behandling av denne lidelsen, er det flere aktuelle behandlingsformer tilgjengelig. Hvilke effekter kan utholdenhetstrening ha i behandling ...
  • Utholdenhetstrening og depresjon 

   Nygaard, Henrik Arentz (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon/bakgrunn: World Health Organization (WHO) estimerer at over 300 millioner mennesker lider av depresjon. Det er spådd at depresjon vil bli den mest skadelige lidelsen innen år 2030. 53,9 % av deprimerte verden ...
  • Utviklingshemmedes opplevelse av ansatte i bolig - En litteraturstudie 

   Larsen, Britt Elin (Bachelor thesis, 2019)
   Ansatte som jobber i bolig for mennesker med utviklingshemming har en sentral rolle for at utviklingshemmede skal få et godt liv. For utviklingshemmede kan relasjonen med de ansatte innebære både muligheter og utfordringer ...
  • Utviklingshemming i rettssystemet 

   Kirksæther, Berntsen, Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se på hvordan mennesker med utviklingshemming kan ivaretas i rettssystemet. Oppgaven tar utgangspunkt i erfaringer ansatte i rettssystemet har fra sine møter med personer med ...
  • Utviklingshemming og depresjon 

   Lerstad, Elise Leknes (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og depresjon Introduksjon/bakgrunn: Depresjon blant personer med utviklingshemming er tre ganger så vanlig som blant normalbefolkningen. Dette er på grunn av den biologiske og genetiske sårbarheten. ...
  • Utviklingshemming og fritid 

   Iversen, Thea Martine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven er det utviklingshemming og fritid som står i fokus. Oppgavens formål er å undersøke hva kvalitativ forskning sier om utviklingshemming og fritid. Forskningsspørsmålet i denne bacheloroppgaven er: ...
  • Utviklingshemming og fysisk aktivitet 

   Reinholdtsen, Rikke (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og fysisk aktivitet Bakgrunn: Gjennom fysisk aktivitet kan livskvaliteten til personer med utviklingshemming bedres. Fysisk aktivitet for denne gruppen kan likevel være utfordrende på grunn av ...
  • Utviklingshemming og menstruasjon 

   Jensen, Frida Kamilla (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: menstruasjonshygiene, læringsmetoder, moderat utviklingshemming. Bakgrunn: Menstruasjonshygiene er noe som inngår i læring av ADL (activities of daily living) ferdigheter. I land som Nepal, der utviklingshemming ...