Now showing items 502-521 of 535

  • Unravelling the prospective associations between mixed anxiety-depression and insomnia during the course of cognitive behavioral therapy 

   Thun, Eirunn; Sivertsen, Børge; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective Previous studies have suggested that there is a reciprocal relationship between anxiety/depression and insomnia. However, little is known about the prospective relationships between these constructs across the ...
  • Uro hos personer med demens 

   Haugrønning, Frida (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Mellom 80 og 100 000 lever med demens i Norge og forekomsten vil øke med økende antall eldre. Redusert hukommelse og svekket kognitiv funksjon kan føre til at personer med demens får problemer med å uttrykke seg ...
  • Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors 

   Reitan, Solveig Merete Klæbo; Helvik, Anne-Sofie; Iversen, Valentina Cabral (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Use of restraint and finding the balance between security and ethics is a continuous dilemma in clinical psychiatry. In daily clinic and in planning health-care service, knowledge on the characteristics of ...
  • Utholdenhetstrening i behandling av depresjon 

   Bruem Berg Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Depresjon rammer i dag flere enn 264 millioner mennesker på jorden. I behandling av denne lidelsen, er det flere aktuelle behandlingsformer tilgjengelig. Hvilke effekter kan utholdenhetstrening ha i behandling ...
  • Utholdenhetstrening og depresjon 

   Nygaard, Henrik Arentz (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon/bakgrunn: World Health Organization (WHO) estimerer at over 300 millioner mennesker lider av depresjon. Det er spådd at depresjon vil bli den mest skadelige lidelsen innen år 2030. 53,9 % av deprimerte verden ...
  • Utviklingshemmedes opplevelse av ansatte i bolig - En litteraturstudie 

   Larsen, Britt Elin (Bachelor thesis, 2019)
   Ansatte som jobber i bolig for mennesker med utviklingshemming har en sentral rolle for at utviklingshemmede skal få et godt liv. For utviklingshemmede kan relasjonen med de ansatte innebære både muligheter og utfordringer ...
  • Utviklingshemming og depresjon 

   Lerstad, Elise Leknes (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og depresjon Introduksjon/bakgrunn: Depresjon blant personer med utviklingshemming er tre ganger så vanlig som blant normalbefolkningen. Dette er på grunn av den biologiske og genetiske sårbarheten. ...
  • Utviklingshemming og fritid 

   Iversen, Thea Martine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven er det utviklingshemming og fritid som står i fokus. Oppgavens formål er å undersøke hva kvalitativ forskning sier om utviklingshemming og fritid. Forskningsspørsmålet i denne bacheloroppgaven er: ...
  • Utviklingshemming og fysisk aktivitet 

   Reinholdtsen, Rikke (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og fysisk aktivitet Bakgrunn: Gjennom fysisk aktivitet kan livskvaliteten til personer med utviklingshemming bedres. Fysisk aktivitet for denne gruppen kan likevel være utfordrende på grunn av ...
  • Utviklingshemming og menstruasjon 

   Jensen, Frida Kamilla (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: menstruasjonshygiene, læringsmetoder, moderat utviklingshemming. Bakgrunn: Menstruasjonshygiene er noe som inngår i læring av ADL (activities of daily living) ferdigheter. I land som Nepal, der utviklingshemming ...
  • Utviklingshemming og psykisk helse 

   Dyrstad, Ida (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave har jeg valgt å skrive om utviklingshemming og psykisk helse. Hensikten med studien er å opparbeide meg kunnskap om hva en jobb kan bety for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming. ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Welde, Aina M. (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og seksualitet. Dato: 27.05.19 Deltakere: Aina Margrethe Welde. Kandidat nummer: 10094 Veileder: Erik Søndenaa Stikkord/nøkkelord: voksne psykisk utviklingshemmede, sosioseksuelle kunnskaper, ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Sørhaug, Hanne Marit (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Målet er å vise at det er ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme en sunn seksuell helse hos utviklingshemmede. Hensikt: Hensikten med denne studien er å vise hvordan vernepleieren/tjenesteytere kan ...
  • Utviklingshemming og seksualitet - en litteraturstudie 

   Kortnes, Siren (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Seksualitet har blitt et mindre tabubelagt tema i samfunnet. Mennesker med utviklingshemming har akkurat de samme seksuelle behovene som andre. Til tross for dette viser forskning at kunnskapen om seksualitet og ...
  • Utviklingshemming og selvbestemmelse 

   Svarstad, Ulrik Lien (Bachelor thesis, 2020)
   Nøkkelord: Selvbestemmelse, utviklingshemming, tjenesteyter, dilemma, relasjonell tilnærming Bakgrunn: I Meld. St. 45, 2012–2013 vises det til at det er store utfordringer i skjæringspunktet mellom selvbestemmelse og ...
  • Utviklingshemning og depresjon - risikofaktorer 

   Fallan, Lene Engelsås (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Utviklingshemming og depresjon – risikofaktorer. Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er utbredt blant mennesker med utviklingshemning. Det kan være utfordrende for bistandsytere å oppdage og avdekke depresjon blant ...
  • Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming 

   Eriksson, Therese (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Valgdeltagelse blant personer med utviklingshemming Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker mulighetene for politisk deltagelse hos mennesker med utviklingshemming? Nøkkelord: utviklingshemming, valgdeltagelse, ...
  • Valgdeltakelse blant personer med utviklingshemming 

   Bjørnstad, Hanne Fredrikke (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er resultatet av studier av internasjonal litteratur som omtaler valgdeltakelse blant personer med psykisk utviklingshemming. I de respektive kapitlene vil leseren finne mer utdypende informasjon om ...
  • Validation of the exercise and eating disorder questionnaire in males with and without eating disorders 

   Danielsen, Marit; Bjørnelv, Sigrid; Bratberg, Grete Helen; Rø, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective The need to consider gender when studying exercise in eating disorder (ED) has been underscored. The study aimed to test the psychometric properties and factor structure of the exercise and eating disorder (EED) ...
  • Validation of the Strengths and Difficulties Self-Report in Norwegian Sign Language 

   Aanondsen, Chris Margaret; Jozefiak, Thomas; Heiling, Kerstin; Rimehaug, Tormod (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The majority of studies on mental health in deaf and hard-of-hearing children report a higher level of mental health problems. Inconsistencies in reports of prevalence of mental health problems have been found to be related ...