• Mid-Pregnancy Insomnia and its Association with Perinatal Depressive Symptoms: A Prospective Cohort Study 

   Osnes, Rannveig Storaune; Eberhard-Gran, Malin; Follestad, Turid; Kallestad, Håvard; Morken, Gunnar; Roaldset, John Olav (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Objective/Background: Insomnia and depression are disorders that affect many perinatal women and that often are interrelated. The present study aimed to examine concurrent and prospective associations between mid-pregnancy ...
  • Mid-pregnancy insomnia is associated with concurrent and postpartum maternal anxiety and obsessive-compulsive symptoms: A prospective cohort study 

   Osnes, Rannveig Storaune; Eberhard-Gran, Malin; Follestad, Turid; Kallestad, Håvard; Morken, Gunnar; Roaldset, John Olav (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Although many perinatal women are affected by anxiety, few studies have focused on perinatal anxiety and its potential triggers. The primary aim of this study was to examine concurrent and prospective ...
  • Mild to moderate partial sleep deprivation is associated with increased impulsivity and decreased positive affect in young adults 

   Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Saksvik, Simen Berg; Dahlberg, Berit Johanna; Tanum, Tiril Kristine; Ringen, Heidi; Karlsen, Håvard Rudi; Smedbøl, Trine; Sørengaard, Torhild Anita; Stople, Mailen; Kallestad, Håvard; Olsen, Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The effects of mild–moderate partial sleep deprivation on affective and cognitive functioning were evaluated in a naturalistic home environment, mimicking short sleep typically caused by demands from work or society. A ...
  • Misforstå meg rett - barn og unge med FASD i skolen 

   Westvold, Pia (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Skolen er en viktig arena for utvikling, læring og det sosiale, noe som kan være utfordrende for barn og unge med føtal alkohol spektrumforstyrrelse (FASD). Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å se på ...
  • Mitigating adolescent social anxiety symptoms: the effects of social support and social self-efficacy in findings from the Young-HUNT 3 study 

   Aune, Tore; Juul, Else Marie Lysfjord; Beidel, Deborah C.; Nordahl, Hans Morten; Dvorak, Robert D. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Adolescents’ exposure to negative life events (NLEs) and potentially traumatic events is highly prevalent and increases their risk of developing psychological disorders considerably. NLE exposure has also been linked to ...
  • Mobbing fra et barneperspektiv 

   Bjerkan, Hege Ystmark (Master thesis, 2017)
   Dette er en kvalitativ studie om mobbing, som belyser barns forståelse av mobbing og hvordan de mener det bør forebygges. Dårlig psykisk helse og mobbing kan føre til blant annet angst, depresjoner og traumer. Å forebygge ...
  • Mobile Sensing in Substance Use Research: A Scoping Review 

   Lauvsnes, Anders Dahlen Forsmo; Langaas, Mette; Toussaint, Pieter Jelle; Gråwe, Rolf W. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background:Addictive disorders and substance use are significant health challenges worldwide, and relapse is a core component of addictive disorders. The dynamics surrounding relapse and especially the immediate period ...
  • More than just a bed: Mental health service users' experiences of self-referral admission 

   Olsø, Turid Møller; Gudde, Camilla Buch; Moljord, Inger Elise Opheim; Evensen, Gretha Helen; Antonsen, Dag Øivind; Eriksen, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Background Several community mental health centres and mental hospitals in Norway now allow users with a diagnosis of severe mental illness to self-refer for admission. This give a group of service users who are well-known ...
  • MOTIVASJON - ett steg nærmere arbeid? 

   Grotbæk, Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: De fleste personene med utviklingshemming arbeider ved kommunale aktivitetssentre eller dagtilbud, og svært få er i ordinært arbeid. Utviklingshemmede ser selv på arbeid som en viktig del av hverdagen, så ...
  • Motivasjon for fysisk aktivitet hos personer med depresjon 

   Mølmann, Anja (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Motivasjon for fysisk aktivitet hos pasienter med depresjon. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å skaffe informasjon om hvordan man som vernepleier kan motivere til fysisk aktivitet hos pasienter med depresjon i ...
  • Motiverende intervju og alkohol 

   Svardal, Sven Tore (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Som helsepersonell har man et ansvar for å ta vare på selvbestemmelse hos de man jobber for. Samtidig så skal man ta vare på både psykisk og fysisk helse. Hvilke arbeidsverktøy har man når en pasient eller ...
  • Motiverende intervju: angst og bedringsprosess 

   Olsen, Eva Karine (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Tittel: Motiverende intervju: angst og bedringsprosesser Nøkkelord: motiverende intervju, angstlidelse, generalisert angstlidelse, bedringsprosess, recovery, kognitiv atferdsterapi Introduksjon/bakgrunn: I ...
  • Motor activity patterns in acute schizophrenia and other psychotic disorders can be differentiated from bipolar mania and unipolar depression 

   Krane-Gartiser, Karoline; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Morken, Gunnar; Vaaler, Arne; Fasmer, Ole Bernt (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this study was to compare 24-h motor activity patterns between and within three groups of acutely admitted inpatients with schizophrenia and psychotic disorders (n = 28), bipolar mania (n = 18) and motor-retarded ...
  • Muligheter med ambulant oppfølging i hjemmet og nærmiljøet - Brukeres og fagfolks opplevelser av hva som hemmer eller fremmer bedringsprosessen 

   Dystvold, Kari (Master thesis, 2017)
   Oppgavens hensikt er å få kunnskap om, og belyse brukeres og fagfolks erfaring med ambulant behandling, og hvordan den kan påvirke bedringsprosessen. Oppgavens problemstilling er: Muligheter med ambulant oppfølging i hjemmet ...
  • Musikk og demens 

   Sande, Sigrun (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: I Norge er det estimert det til å være 77 000 person som lever med demens. Dette er trolig for lavt i forhold til at mange lever med en demensdiagnose uten å ha blitt diagnostisert. Per dags dato er ...
  • Musikk Og Hverdag i Demensomsorgen 

   Lislevand, Kamilla (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Musikk og Hverdag i Demensomsorgen Nøkkelord: Musikk, Demens, Sykehjem, Kommunikasjon, Agitasjon, Humør Bakgrunn: Det anslås at antallet demenspasienter kommer til å bli fordoblet frem til 2040. Dette ...
  • Musikkens rolle i rehabilitering etter ervervet hjerneskade 

   Øien, Ola Aasgaard (Bachelor thesis, 2020)
   Ervervet hjerneskade kan medføre svekkelse av motoriske og kognitive funksjoner, og en betydelig reduksjon i livskvalitet. Rehabiliteringsarbeidet til denne pasientgruppen kan være vanskelig på grunn av disse kognitive ...
  • Musikkterapi - et verdifullt verktøy i demensomsorgen? 

   Johansen, Kaja Bolstad (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I Norge er det i dag mellom 80 000 - 100 000 mennesker med demens, og tallet er forventet å stige i takt med den ventede økningen i levealderen til den norske befolkningen. Blant de som rammes av demens vil opptil ...
  • Narrative Imagination: Staff's stories of relational change 

   Alsaker, Sissel; Ulfseth, Lena Augusta (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Milieu therapy is an occupation-based treatment aimed at enhancing recovery in mental health patients that is grounded in the healing function of being and doing habitual and creative occupations together, thus transcending ...
  • A narrative study of mental health recovery: Exploring unique, open-ended and collective processes. 

   Reed, Nina Petersen; Alsaker, Sissel; Josephsson, Staffan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose: Guided by narrative theory and by use of a narrative-in-action approach, the aim of this study was to explore how mental health recovery unfolds through individuals’ engagement in everyday activities. Method: ...