• Livsarbeid: innsatsen for et godt liv 

      Lysfjord, Linda Alexandra (Master thesis, 2012)
      NORSK: Oppgavens utgangspunkt er tanken om at livsarbeid er det levde livets behov og krav som må håndteres for å oppleve å ha et godt liv. Gjennom semistrukturerte livsverdenintervju og fenomenologisk analysemetode utforskes ...