• Aspekter ved sykepleie i akuttmottak: frykt, angst og stress 

      Stensaas, Petter Aukrust; Taraldsen, Mari Hayden (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Bakgrunn: Frykt og angst er følelsesreaksjoner som kan medføre ubehag, og komplisere pasientenes sykdomsforløp. Kunnskaper om indikatorer og håndtering er avgjørende for at sykepleier skal kunne yte optimal omsorg ...