• Sykepleiers rolle i akuttfasen av et hjerneslag, i hjemmesykepleien 

      Larsen, Sara Bjørhovde; Rønningen, Åslaug M.; Solberg, Aina Kristine (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Bakgrunn: Antall eldre vil øke i årene som kommer og trolig vil antall hjerneslag øke med 50 % de neste 25 årene. Som sykepleier er det viktig å gjenkjenne symptomer på et hjerneslag og iverksette nødvendige ...