• Pasientars vurderingar av behandling og pleie ved Dagkirurgisk senter 

      Indrebø, Kari Anne (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn Nasjonal helse og sjukehusplan utfordrar spesialisthelsetenesta til å legge til rette for mest mogeleg dagkirurgi, både av medisinske og samfunnsøkonomiske årsaker. På grunn av medisinske nyvinningar kan stadig ...