• Skjelettskader som en indikator for barnemishandling 

      Andreassen, Jose; Halfdansen, Lasse (Bachelor thesis, 2016-09-13)
      Problemstilling: Hvilke typer skjelettskader kan indikere at et barn har blitt fysisk mishandlet? Formål: Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke skjelettskader som er assosiert med fysisk barnemishandling. Metode: ...