• Forebygging av decubitus. 

      Hagen, Stine Harildstad.; Andreassen, Anine. (Bachelor thesis, 2019)
      Tittel: Forebygging av decubitus. Forfattere: Stine Harildstad Hagen og Anine Andreassen. Veileder: Solveig Struksnes. Nøkkelord: forebygge, forebygging, decubitus, trykksår, ernæring og eldre Antall sider/ord: ...