• Nødvendigheten av oral kontrast ved CT akutt abdomen 

      Gartman, Lilly Amanda; Ghobad, Helia; Gill, Ramsha Saleem (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Innledning Et omdiskutert tema innenfor radiografi er bruk av oral kontrast ved CT akutt abdomen. Denne oppgaven ser nærmere på dette i tilknytning til prosedyrene til Sykehuset Innlandet. Formålet med oppgaven ...