• Bruk av musikk i demensomsorgen 

      Grande, Frederik Bjordal; Hornnæss, Pernille; Aase, Ingrid Køhncke (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Om 30 år vil Norges ha en befolkning der 140 000 personer har en demenssykdom dersom det ikke utvikles kurerende behandling. I dag oppgis demens å være den hyppigste innleggelsesårsaken i sykehjem. Økt kunnskap ...