• Bærende trekonstruksjoner og sammenføyninger 

   Bæren, Magnus Møller; Leikåsen, Lars Vidar; Western, Arne Thomas (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven går ut på å konstruere/dimensjonere et hovedbæresystem for en takkonstruksjon på en skole ved bruk av trevirke. Her skal det vurderes hvorvidt limtre kan være et alternativ til stål når man tar i betraktning ...
  • Trykkskjøt i limtre: en undersøkelse av hvordan trykkapasiteten reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkel 

   Berg, Steinar Halvorsen; Iversen, Rune; Råum, Kristian Heim; Skomedal, Gunstein (Bachelor thesis, 2018)
   Denne rapporten har som hensikt å undersøke hvordan trykkapasiteten i en trykkskjøt av limtre, reduseres ved å innføre en skjevhetsvinkel. Formålet med rapporten er å gi oppdragsgiveren Statens vegvesen en indikasjon på ...