• Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner 

   Hansen, Jonas Karl Lian; Skår, Dag Atle (Bachelor thesis, 2010)
   Når det utføres boreoperasjoner offshore, benyttes ofte flyttbare borerigger. Dersom riggene plasseres i nærheten av permanente installasjoner, kan disse forbindes ved hjelp av broer. For å ivareta sikkerheten ved bruk av ...
  • Deteksjon av kullgroper i digitale terrengmodeller:en sammenligning av egengenererte og kartverkets modeller 

   Tjomsland, Amalie Kranstad; Raen, Bjørnar; Mauset, Margaret (Bachelor thesis, 2018)
   I denne studien sammenlignes egengenererte terrengmodeller med kartverkets terrengmodell hentet fra hoydedata.no i et forsøk på å komme frem til modellen som egner seg best for deteksjon av kullgroper. De egenlagde modellene ...
  • Etablering av testfelt for kontroll av laserskanner 

   Ellefsen, Petter Ramsøy; Botnen, André (Bachelor thesis, 2011)
   Aker Solutions må ved jevne mellomrom sende inn sine laserskannere til kalibrering hos Leica. Dette betyr at instrumentene blir sendt inn til Leica sine kalibreringslaboratorier i Sveits. Når instrumentene er til kalibrering ...
  • Forslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøvik 

   Dyken, Andreas; Fosseli, Eirik; Uusitalo, Roger (Bachelor thesis, 2007)
   Et bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I ...
  • Fra punktsky til BIM. Kulturhistorisk og byggeteknisk informasjon i samme modell 

   Karsrud, Geir; Rastad, Frode; Rudi, Morten (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Geoplan 3D har fått i oppdrag fra Nidarosdomens administrasjon å utarbeide en 3D-modell av Nidarosdomen som kobler sammen byggeteknisk og kulturhistorisk informasjon. Hver enkelt stein som Nidarosdomen består av ...
  • Indoor Position Systems 

   Dahlø, Tor-Ole; Solheim, Jørgen; Rønningsgrind, Eirik (Bachelor thesis, 2007)
   I dagens samfunn møter en rekke mennesker utfordringer som vi fleste andre ikke tenker over. Slik samfunnet er i dag er fremkommeligheten til mennesker med permanent eller midlertidig nedsatt funksjonsdyktighet vanskelig ...
  • Laserskanning fra bil - mobile mapping 

   Aarseth, Ola Vik; Drangevåg, Lars (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven har vi etter oppdragsgivers ønske testet laserens evne til å detektere bakkenivå under vegetasjon. Oppdragsgiver ønsker å kunne bruke laserdata til å etablere terrengmodeller på hver side av kjørebanen. ...