• Dimensjonering av gangbru 

      Kristoffersen, Terje; Høistad, Bjørnar; Olastuen, Eirik (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru over riksvei 7 på Hardangervidda. Og se spesielt på dimensjonering av fagverk, avstivning, tverrspent dekke, tekniske løsninger, miljø og økonomi. Resultatene bygger på ...