• Perspektiver fra Industrien 

      Spinnangr, Ina Roll (Bachelor thesis, 2008)
      Jeg har valgt å konsentrere meg om bruk av additive teknikker for å ta frem prototyp og modeller, og har i stor grad utelatt bruk av disse teknikkene for å ta frem verktøy, verktøydeler eller ferdige produkter. Grunnen til ...