• Vegprosjekt på E39 - driftsplanlegging 

      Bjerkli, Per Morten (Bachelor thesis, 2009)
      Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging av et bestemt vegprosjekt i Midt-Norge. Det er vegstrekning på kyststamvegen E39 ved Vinjefjorden som skal utbedres, der byggherre er Statens vegvesen. I denne oppgaven er det jeg ...