• Overvannshåndtering i Lillehammer sentrum 

      Ertshus, Sondre; Hofset, Stian (Bachelor thesis, 2016-09-26)
      Lillehammer kommune har utfordringer med store mengder overvann i fellesnettet. I denne oppgaven er det derfor sett på separering av fellesnettet i Lillehammer sentrum, og hvilke effekter det vil ha på Lillehammer renseanlegg. ...