• En sammenlikning av buekonstruksjoner i haller 

      Reshid, Karzan; Slaatsveen, Kenneth; Sørensen, Sindre Tollan (Bachelor thesis, 2016-09-27)
      Denne studien omhandler en sammenlikning av bueformede tre- og stålkonstruksjoner, med den hensikt å kartlegge de miljøpåkjenningene som medfølger, samt økonomiske forhold og energikrav. Med bakgrunn i de miljø- og ...