• Forslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøvik 

   Dyken, Andreas; Fosseli, Eirik; Uusitalo, Roger (Bachelor thesis, 2007)
   Et bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I ...
  • Kartlegging av reservevann for Vestre Toten kommune 

   Fjellheim, Øyvind (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Reservevann blir et mer og mer aktuelt tema for vannverkseiere da de hele tiden må kunne levere tilstrekkelig mengde og sikkert drikkevann til abonnentene sine. Problemstillingen i oppgaven dreier seg i hovedsak om ...