• Design av frontmonterte feiemaskin med oppsamler for bæremaskin 

   Broks, Andreas Dilling; Gaarder, Anne Marte; Hollingsæter, Torunn Schønning (Bachelor thesis, 2016-10-05)
   Målet ved oppgaven har vært å utvikle oppsamlingsprosessen for frontmontert feiemaskin med oppsamler for bæremaskin. Tokvam skal utvikle en kost med oppsamler, for å følge markedstrenden, og fortsatt være en aktuell aktør ...
  • Erstatning av to gamle bruer med en ny bru 

   Rahim, Aras Majid; Ceyhan, Celal (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Oppgaven er om erstatning av Fiskum Bro i Øvre Eiker Kommune med en ny bru som skal ta hensyn til effekt av vannføring, stedets identitet i forhold til universell utforming/kulturminne, kjørehastigheten, belastningen i ...