• Hensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong 

      Naji, Rahaf; Yaman, Alime; Naji, Amjed (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven skal se på hensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong. Oppgaven sammenligner miljøpåvirkningene fra disse to byggematerialene for å finne ut hvilken er mer miljøvennlig. Biriomsorgssenter ...