• Bærekraftig masseforbruk 

   Hermanrud, Lars Ingvald; Hansen, Anders Nybu (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å avgjøre hvorvidt det er bærekraftig å øke utnyttelsesgraden av stedlige masser ved vegbygging. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan økonomiske og miljømessige forhold ...
  • Effektivitet i driftskontrakter 

   Haugen, Håkon Laurin; Hetland, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvordan omstruktureringen av vegadministrasjonen påvirker effektivitet i driftskontrakter. Studien er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen, og formålet med oppgaven ...
  • Gjenbruk av stikkrenner i utbedringsprosjekt på E16, Valdres 

   Kvamme, Arnhild Marie; Nygård, Christine Granum (Bachelor thesis, 2020)
   Dette studiet tar for seg vurdering for gjenbruk av stikkrenner langs en bestemt strekning på E16 i Valdres. I samarbeid med Statens vegvesen har vi fått innblikk i utbedringsprosjektet som er under planlegging. Hensikten ...
  • HMS – Fjernstyrte og fullautonome anleggsmaskiner 

   Toen, Sondre Jensen; Frengstad, Tormod (Bachelor thesis, 2021)
   I dette studiet har det blitt analysert hvilken innvirkning fjernstyrte og autonome anleggsmaskiner kan ha på helse, miljø og sikkerhet. Det er også blitt vurdert hvilke fremtidige bruksområder fjernstyrte anleggsmaskiner ...
  • Hvor bærekraftig er fotoluminescerende maling ved bruk på veg for markering og belysning? 

   Petrov, Daniil; Pankov, Vladyslav (Bachelor thesis, 2021)
   Fotoluminescerende materialer i seg selv er ikke noe nytt. Imidlertid, antall av vitenskapelige og ingeniør fagområder der slike materialer kan benyttes er fortsatt relativt liten. For det meste bruker man fotoluminescerende ...
  • Optimal forvaltning av vegkapital i Norge - Hvordan lykkes med Asset Management i Norge som i Skottland, USA og Danmark 

   Erlandsen, Herman Myhre; Bergsjø, Kristian Emblem; Strengen, Marius Gangnæs (Bachelor thesis, 2022)
   Asset Management er en strategi for å forvalte anlegg og verdier på en måte som gir lengst mulig levetid og kvalitet i livsløpet. Det er brukt i mange bransjer verden over og setter kvantifiserbare mål for en organisasjon ...
  • Prosjektledelse i byggebransjen - En studie om prosjektstyring i Statens vegvesen sammenliknet med private og offentlige utbyggere 

   Lääs, Sille; Skar, Erling (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjekter styres hos Statens vegvesen og sammenligne med hvordan det gjøres hos andre private og offentlige utbyggere i bygg- og anleggsbransjen. Oppdragsgiveren for ...
  • Prosjektledelse i byggebransjen. En studie om prosjektstyring i Statens vegvesen sammenliknet med private og offentlige utbyggere. 

   Lääs. Sille; Skar, Erling (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjekter styres hos Statens vegvesen og sammenligne med hvordan det gjøres hos andre private og offentlige utbyggere i bygg- og anleggsbransjen. Oppdragsgiveren for ...
  • Sykkelhotell og deres brukere 

   Roness, Stian (Bachelor thesis, 2022)
   På ti år har flere enn 40 sykkelhotell blitt bygget i Norge, og ofte i tilknytting til knutepunkt. Sykkelhotell kan øke sikkerheten for sykkelen, skjerme sykkelen for nedbør og forbedre integrasjonen mellom sykling og ...
  • Tonn til minutt 

   Bye, Jørgen; Klev, Vegard (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har til hensikt å evaluere omleggingen av mengdeoppgjøret for norske driftskontrakter, med hensyn til strøing av veger med sand og salt. Studien er utført på vegne av Viken fylkes seksjon for drift ...