• Mengdeberegning i BIM 

      Hartvedt, Kjetil; Sveen, Ole Christian; Storødegård, Ståle (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Når BIM blir innført for fullt i byggebransjen, vil dette føre til en klar økning i effektiviteten. Likevel viser det seg at det er vanskelig å få alle aktørene til å ta det i bruk. Dette kan skyldes manglende ...