• Plasstøpte etterspente betongdekker kontra prefabrikkerte hulldekker 

      Harby, Jon Anders; Olsen, Andreas Dillerud (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK; Oppgaven går ut på å finne en alternativ utforming av Haugsbakken 5, et bygg vi har fått tegninger over fra Sweco. Den alternative utformingen skal bygge på at hulldekkene i bygget erstattes av plasstøpte etterspente ...