• Prestasjonsmålinger i tredjepartslogistikk med nøkkelindikatorer 

      Jørgensen, Atle Buer; Hansveen, Håkon Hegstad; Barnoshian, Siavash (Bachelor thesis, 2019)
      Arbeidsproduktiviteten i bygg- og anleggsbransjen var 10% lavere i 2016 enn i 2000. Bransjen bærer preg av stadig økende konkurranse, krav og endringer. Dette gjør at entreprenørene er avhengig av å ha oversikt over ...