• Euroskilt – delprosjektering av et byggeprosjekt 

      Hansen, Merethe Sletten; Sandvik, Monica; Skansgård, Roger (Bachelor thesis, 2009)
      Oppgaven er i hovedsak en konstruksjonsoppgave, men for at denne skulle bli så realistisk som mulig har vi tatt inn flere momenter. Resultatene vil bli presentert i selve rapporten, her følger bare en kort oppsummering. ...