• Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner 

      Hansen, Jonas Karl Lian; Skår, Dag Atle (Bachelor thesis, 2010)
      Når det utføres boreoperasjoner offshore, benyttes ofte flyttbare borerigger. Dersom riggene plasseres i nærheten av permanente installasjoner, kan disse forbindes ved hjelp av broer. For å ivareta sikkerheten ved bruk av ...