• Rehabilitering eller nybygg: casestudie av Smaragdbygget på NTNU Gjøvik 

      Olsberg, Marthe; Hamnes, Vegard; Idsø, Werner Evensen (Bachelor thesis, 2020)
      Det nye campusbygget på Gjøvik stod ferdig til åpning i 2018 og går under navnet «Smaragdbygget». Nybygget er et bygg for fremtiden med en høy energiytelse med nesten nullenergistandard. Det er benyttet mye trevirke i ...