• Utforming av stålrammer til ridehall 

      Halvorsrud, Roar (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en ...