• Effektivitetsstudie av fotogrammetrisk kartlegging med droner 

      Aase Vilde Follinglo og Sigrid Klakken (Bachelor thesis, 2019)
      Hovedmålet i oppgaven er «Hva er effektivitets forskjell mellom en amatørdrone (Dji) og en profesjonell drone (Wingtra)?» Oppgaven er gjennomført som en casestudie. Oppgaven tar for seg dronene i sin helhet og viser en ...