• Vacuum Insulation Panels in Wood Frame Wall Constructions with Different Stud Profiles 

   Haavi, Thomas; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   In this work, the thermal performance of three different wall configurations was examined by hot box measurements and numerical simulations. Vacuum insulation panels were sandwiched between traditional insulation in walls ...
  • Vegplanlegging - alternativ trasé rundt Fauske sentrum 

   Hegreberg, Ida; Frestad, Emil Lohndal (Bachelor thesis, 2019)
   Det har vært problemer knyttet til trafikken i Fauske, da E6 går gjennom sentrum med mye gjennomgangstrafikk og tungtrafikk. Dette blir pekt på som en årsak til at sentrum de senere årene har blitt mer og mer dødt, ...
  • Vegprosjekt på E39 - driftsplanlegging 

   Bjerkli, Per Morten (Bachelor thesis, 2009)
   Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging av et bestemt vegprosjekt i Midt-Norge. Det er vegstrekning på kyststamvegen E39 ved Vinjefjorden som skal utbedres, der byggherre er Statens vegvesen. I denne oppgaven er det jeg ...
  • Videreutvikling av bakre hjuloppheng til Hyundai Opirus 

   Khajehgani, Ali (Bachelor thesis, 2009)
   Målet med dette prosjektet har vært å videreutvikle et av bakre hjulopphengskonseptene til Raufoss Technology AS som har i dag en begrenset utmattingskapasitet med stor variasjon i kapasiteten. Det vil si at noen av ...
  • Vinger Oslovegen - bolig‐ og forretningsbygg 

   Helander, Jens Vidar; Berntsen, Lars; Per‐Missi, Alan (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet vårt dreier seg om å utføre rådgivende ingeniøroppgaver i forbindelse med prosjekteringen av et bygg. Vi har sett på et allerede ferdigstilt bolig- og forretningsbygg i Kongsvinger hvor vi skulle foreta beregninger ...
  • Virkningsgrad til dyser benyttet i Soft Landing Cylinder 

   Haukås, Carl Helge Bacus; Kvalsvik, Petter Andreas; Gjestvang, Andreas (Bachelor thesis, 2016)
   Innledning: EAB Engineering AS er leverandør av blant annet subsea-utstyr til installasjonsprosessen av utstyr på havbunnen. Dette utstyret er modulbasert, og senkes individuelt ned på havbunnen fra et skip. Landingen er ...
  • VIRTUAL TEAMS AND THE CHALLENGE OF TEAMWORK 

   Stadheim, Helge (Master thesis, 2019)
   Virtual teams has become more and more common in today’s world, where globalization means that people from different locations all over the world suddenly work together in teams. Teams that needs to cooperate on a daily ...
  • Volla bru, Rv. 4 Roa - Jaren 

   Fæster, Håkon; Vazarhanov, Magomed A.; Stensbye, Valgard (Bachelor thesis, 2009)
   Denne rapporten innholder statiske og armeringstekniske beregninger på en betongbru som er tenkt bygd på nye Rv. 4 i Lunner kommune. Ytre mål på brua er tidligere definert av konsulentbyrå og prosjektgruppens formål er å ...
  • Vurdering av standardisert tid-temperaturkurvers relevans i forbindelse med branndimnesjonering av høye trehus. 

   Bertelsen, Kjartan; Tollefsen, Marcus Levin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven har som hovedfokus å vurdere hvor egnet tidstemperaturkurven for en standardbrann (ISO-834) er til å dokumentere bæreevnen til bygninger i brannklasse 3, som er oppført av eksponerte KLT-elementer. ...
  • What is and how to develop sustainable innovation? 

   Ottosson, Stig Roland; Moldavska, Anastasiia; Ogorodnyk, Olga; Skogsrød, Torbjørn (Chapter, 2017)
   Today the terms sustainable development and sustainable innovation are often used. But what is meant by these terms, other than that they in some ways are connected to the terms ‘green’ and ‘ecological’ seen in a long-term ...
  • Yield improvements in anaerobic digestion of lignocellulosic feedstocks 

   Hashemi, Sayedbehnam; Sarker, Shiplu; Lamb, Jacob Joseph; Lien, Kristian Myklebust (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The new EU bioenergy sustainability criteria demonstrate that bioenergy sustainability can be a challenge (Schlegel and Kaphengst, 2007). In 1990s, the energy crops were the main source for biogas production in Europa; ...
  • ZEB - En energibærende lekter 

   Skjong, Jakob Giske; Holmslet, Siri; Wenstad, Herman (Bachelor thesis, 2020)
   Konfidensielt