Now showing items 610-629 of 679

  • Takkonstruksjon for sirkulære bygninger 

   Solberg, Torgeir; Stomlien, Torjus; Skaar, Roy (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man kan konstruere og dimensjonere en mangekantet takkonstruksjon med sirkulært takvindu i sentrum og uten synlige aksialstaver. Det betyr at taket skal bæres utelukkende av ...
  • Teknisk håndbok innen stålkonstruksjon 

   Korbøl, Kjell Arild; Kristiansen, André; Tran, Loc Sy (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å oppdatere en Teknisk Håndbok innen stålkonstruksjoner på vegne av oppdragsgiver Oppland Bygg Consult. Det har vært et interessant og lærerikt prosjekt. Hensikten med dette prosjektet var å oppdatere ...
  • Teppegulv og inneklima 

   Antonsen, Jøran Rune (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven går ut på å sammenligne ulike faktorer for luftkvalitet for å se om det er forskjell i et rom som har teppe på gulvet og et rom som har gulvbelegg. Ved hjelp av en luftkvalitetsmåler har TVOC, CO2, fuktighet og ...
  • Test av ny/forbedret CPOS tjeneste 

   Svarva, Rune; Holter, Bjørn Inge (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Statens Kartverk skal i 2013 skifte ut den opprinnelige programvaren som benyttes i CPOS tjenesten, siden den opprinnelige er tilårskommen og tungdriven. Denne skal byttes ut med ny programvare fra Trimble, som ...
  • Test of heat exchanger in line N 

   Herberg, Cathrine (Bachelor thesis, 2007)
   The line N is a special superconducting line in the LHC, which is external to the cold mass. The line is connected to the cold mass every half cell, and due to this it will have the same operating pressure and temperature ...
  • Testing and Verification of a New Corporate Sustainability Assessment Method for Manufacturing: A Multiple Case Research Study 

   Welo, Torgeir; Moldavska, Anastasiia (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper aims at answering the question of how to design a theoretically sound corporate sustainability assessment (CSA) method that can strengthen the ability of manufacturing companies to contribute to global sustainable ...
  • Testing av forskjellige parametere i 3D-printing betong. Påvirkning av parameterne i betong 3D-printing. 

   Mustafa Hussein; Mustafa Sattar Hamid; Jawad Bazzak (Bachelor thesis, 2021)
   Det er en økende etterspørsel i dagens marked for utvikling av betong teknologien, bruk av nye innovasjoner har ført til bygging av konstruksjoner med 3D-printing betong. Vår oppgaves problemstilling ser slik ut; Testing ...
  • The Application of Lognormal Mixture Shadowing Model for B2B Channels 

   Cheffena, Michael; Mohamed, Marshed Kassim (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this article, a Lognormal mixture shadowing model based on a cluster concept is utilized in the modeling of body-to-body (B2B) channels for different running and cycling activities. The mixture model addresses the ...
  • The concept of sustainable manufacturing and its definitions: A content-analysis based literature review 

   Moldavska, Anastasiia; Welo, Torgeir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The concept of sustainable manufacturing (SM) is becoming increasingly mature due to the focus on many of its research topics for a long time. This research has undoubtedly extended the body of knowledge, yet the numerous ...
  • The piezoelectric road status sensor using the frequency scanning method and machine-learning algorithms 

   Gui, kang; Ge, Junfeng; Ye, Lin; Huang, Lizhen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper introduces a piezoelectric sensor for measuring the thickness of ice and water film on road surfaces, utilizing the frequency scanning method and machine-learning algorithms. With a constant elasticity alloy ...
  • The shift from CSR to shared value: Are Indian companies ready 

   Chennuru, Rahul Rineeth (Master thesis, 2016-09-29)
   In the field of business the social factor is just as important as the economic factor. They both are interconnected and have a significant impact on one other. Businesses acknowledge this and agree that for a healthy ...
  • The State of the Art of Material Flow Analysis Research Based on Construction and Demolition Waste Recycling and Disposal 

   Guo, Dongming; Huang, Lizhen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Construction and demolition waste (C&D waste) are widely recognized as the main form municipal solid waste, and its recycling and reuse are an important issue in sustainable city development. Material flow analysis (MFA) ...
  • Thermal conductivity based mix design of cementitious materials 

   Hajmohammadian Baghban, Mohammad (Chapter, 2017)
   While cement-based materials are the most consumed materials in the construction industry, low or high thermal conductivity may be desirable for these materials depending on the application purposes such as embedded floor ...
  • Thermal insulating cementitious composite containing aerogel and phosphate-based binder 

   Hajmohammadian Baghban, Mohammad (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Thermal conductivity is an important material property in the energy design process of the buildings. While cement-based materials are the most consumed materials in the construction industry, thermal properties ...
  • Thermal insulating concrete: a state of the art review 

   Hoff, Morten (Bachelor thesis, 2018)
   Purpose: The purpose is to research the following topic: “Thermal insulating concrete; a state of the art review.” The topic is rather composed and complicated. Concrete is the most commonly used construction material ...
  • Tilbygg for Syljuåsen, Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 

   Solberg, Pål Ø.B.; Kveum, Håvard M.; Skårer, Olav; Nilsen, Kristian (Bachelor thesis, 2009)
   Da vi skulle begynne planleggingen av vår bacheloroppgave, kontaktet vi bl.a. Syljuåsen og spurte om de hadde noen aktuell oppgave. Vi fikk et raskt og positivt svar. Anders Myhre, deres prosjektleder på det reelle prosjektet, ...
  • Tilbygg i tre med tradisjoner 

   Schiager, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
   I rapporten ”Tilbygg i tre med tradisjoner”, er det sett på en del forhold rundt et tilbygg til en driftsbygning på et mjølkeproduksjonsbruk. Tilbygget skal bygges inntil en gammel bygning fra 1846 bestående av tømmer og ...
  • Tilgjengelighet på fjerntog 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teori: Oppgaven ...
  • Tilgjengelighet på fjerntog: hvordan kan fjerntog tilpasses og designes opp mot universell utforming og smittevern (pandemi)? 

   Fjørtoft, Stian; Ruud, Markus Frydenlund; Øyulvstad, Vårild Heirunn Imbjørg Engmark (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Denne bacheloroppgaven omhandler utvikling av fjerntog i Norge med bakgrunn i universell utforming og smittevern. I innledning settes det rammer for gjennomføring av oppgaver, samt eksterne veiledere. Teo ...
  • Time-varying on-body wireless channel model during walking 

   Cheffena, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   A novel dynamic channel model for on-body wireless communication during walking is proposed. The developed model utilizes a human walking model which provides detailed information on the movement of the human body parts. ...