Now showing items 375-394 of 565

  • Offroad-rulleski: produktutvikling 

   Nilsen, Morten; Berndtsson, Kjetil (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Bachelor oppgaven ble valgt høsten 2012. Østlandske Lettmetall AS ønsket hjelp med utvikling og produksjon av en ny type rulleski. Prosjektet virket spennende og utfordrende og ga oss muligheten til å utnytte ...
  • Ombygging av L-bygget 

   Saunes, Kjetil; Nicolaisen, Kenneth (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å bygge om og utvide det såkalte L-bygget fra dagens bruk som laboratoriebygg til nytt sentralbygg med fellesfunksjoner for høgskolen. Vi tar for oss følgende elementer: - Statiske beregninger vil ...
  • Områdestabilitet i sprøbruddmateriale 

   Syversen, Isolde Louise Grønlund; Haug, Linn Therese Håkonsen (Bachelor thesis, 2019)
   I forbindelse med Haug - Seut prosjektet har det blitt utarbeidet en områdestabilitetsrapport for Bane NOR som denne bacheloroppgaven har til hensikt å etterprøve. Bacheloroppgaven har utført en områdestabilitetsvurdering ...
  • On Hybrid-ARQ-Based Intelligent Reflecting Surface-Assisted Communication System 

   Ai, Yun; Mohamed, Marshed Kassim; Kong, Long; Al-Samman, Ahmed; Cheffena, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The intelligent reflecting surface (IRS) is an emerging technique to extend the wireless coverage. In this letter, the performance of hybrid automatic repeat request (hybrid-ARQ) for an IRS-assisted system is analyzed. ...
  • On Multi-Hop Decode-and-Forward Cooperative Relaying for Industrial Wireless Sensor Networks 

   Ai, Yun; Cheffena, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Wireless sensor networks (WSNs) will play a fundamental role in the realization of Internet of Things and Industry 4.0. Arising from the presence of spatially distributed sensor nodes in a sensor network, cooperative ...
  • On Physical Layer Security of Double Rayleigh Fading Channels for Vehicular Communications 

   Ai, Yun; Cheffena, Michael; Mathur, Aashish; Lei, Hongjiang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this letter, we study the physical layer secrecy performance of the classic Wyner's wiretap model over double Rayleigh fading channels for vehicular communications links. We derive novel and closed-form expressions for ...
  • On Physical Layer Security of α-η-κ-μ Fading Channels 

   Mathur, Aashish; Ai, Yun; Bhatnagar, Manav R.; Cheffena, Michael; Ohtsuki, Tomoaki (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this letter, we study the secrecy performance of the classic Wyner’s wiretap model, where the main and eavesdropper channels are modeled by a general and versatile α-η-κ-µ fading model. Novel and exact expressions of ...
  • On the Applicability of Sustainability Assessment Tools in Manufacturing 

   Moldavska, Anastasiia; Welo, Torgeir (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The literature on sustainability assessment abounds with different tools, methods, models and frameworks, and the amount of literature on sustainability assessment applied to the field of manufacturing is rapidly growing. ...
  • On the Choice of Numerical Methods for Solving Dynamic Equations for Control Systems with Embedded Calculating Tools 

   Verlan, Andriy; Fedorchuk, V.A. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Approaches to choice of optimum method as for accuracy and amount of computation at the integration step that makes it possible to range numerical implementation methods for different levels of acceptable error based on ...
  • On the Mechanical Recycling of Decommisioned Insulation Polymer Composite Components 

   Grammatikos, Sotirios; Tsampas, Spyros; Papatzani, Styliani; Luping, Tang; Löfgren, Ingemar; Petterson, Jocke (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Fibre reinforced polymer composites (FRPs) are being increasingly used in aerospace and automotive applications due to their high specific mechanical properties. The construction industry has ...
  • On the Representation of Non-Linear Functions by Fractional-Power Series 

   Verlan, Andriy; Sterten, Jo (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   A method for approximation of relationships by polynomials containing fractional-power terms is proposed, which in many cases makes it possible to cut down the number of computations. The proposed method for representation ...
  • On the use of carbon nanotubes to develop durable structural electrodes for self-sensing applications 

   Grammatikos, Sotirios; Dahl, Morten Melby; Brøndbo, Vegar Salin; La Rosa, Angela Daniela (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper reports an experimental investigation on embedded polyurethane (PUR) electrodes into a carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composite to enable the dependable use of composites as a piezoresistive sensors, ...
  • Operational integration in a craft-oriented small enterprise 

   Gamme, Inger Astrid Øygarden; Seim, Eva Amdahl; Lodgaard, Eirin Anita; Andersen, Bjørn Sørskot (Journal article, 2017)
   Purpose Many leisure boat manufacturers have thrived on designing and building highly customized boats based on longstanding traditions of craftsmanship. To achieve efficient value chains, it is not enough to optimize ...
  • Opprydding av spredt avløp 

   Harsjøen, Iver (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for rapporten er å foreta en opprydding av dagens avløpssituasjon for området Smågardan i Tynset kommune. Undersøkelser gjort av kommunen fra 2012 avdekket at flere av de nåværende renseløsningene, som i hovedsak er ...
  • Oppsprekking av slitelag på spennlaminerte dekker 

   Østen, Trond; Giskås, Remi Alexander; Nilsen, Trygve Stenrud (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: På trebroer med tverrspent dekke er det et problem med sprekkdannelser i asfalten over tverrbærende bjelker. For å forhindre dette er det blitt gjort endringer på kravet til maksimal tillatt nedbøyning fra L/350 til ...
  • Optimal Design of Manufacturing Cells Considering Machine Usage Percentage 

   Ghosh, Tamal (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper demonstrates an exclusive design methodology in Cellular Manufacturing (CM) considering machine usage percentage as ratio data. This research correctly emphasized the fundamental of ratio data and proposed a ...
  • Optimalisering av byggeplassledelse 

   Andersen, Magnus (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Jeg har i oppgaven valgt å ha fokus på optimalisering av byggeplassledelse på formannsnivå. Samarbeidende entreprenørbedrift har vært Martin M. Bakken AS. Datagrunnlag for oppgaven er innhentet gjennom en to-ukers ...
  • Optimalisering av planlegging av framdrift i byggeprosess ved hjelp av BIM 

   Hagelund, Tore Olsen (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i årsstudium i BIM ved Høyskolen i Gjøvik. Jeg har sett på muligheter ved å bruke BIM i planleggingen av ett byggeprosjekt, for å få ut en fremdriftsplan og hvor mye etterarbeid det ...
  • Optimalisering av solcellesystem ved Biri Omsorgssenter 

   Flo, Daniel Vetle; Velo, Anne Maren Pauline (Bachelor thesis, 2019)
   Følgende bacheloroppgave ble utviklet av et samarbeid mellom NTNU, Gjøvik kommune og Sweco AS. Formålet med oppgaven var å konfigurere et solcelleanlegg for et nytt omsorgssenter som ligger i Biri. Et annet mål var å forstå ...
  • Optimalisering av solenergisystem ved Biri Omsorgssenter 

   Bjørgum, Øyvind; Løchen, Eiliv Erik Ulrich (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvilke solenergisystemer som vil være de mest optimale å realisere ved Biri omsorgssenter for å redusere energikostnadene samt CO2-avtrykket til omsorgssenteret. Vi har tatt for ...