Now showing items 450-469 of 654

  • Operational integration in a craft-oriented small enterprise 

   Gamme, Inger Astrid Øygarden; Seim, Eva Amdahl; Lodgaard, Eirin Anita; Andersen, Bjørn Sørskot (Journal article, 2017)
   Purpose Many leisure boat manufacturers have thrived on designing and building highly customized boats based on longstanding traditions of craftsmanship. To achieve efficient value chains, it is not enough to optimize ...
  • Oppdatering av FKB data med bruk av dronefotogrammetri 

   Kaasa, Gunnar; Kaasa, Boglárka (Bachelor thesis, 2021)
   I dag foregår oppdatering av FKB database tradisjonelt med punktsky fra flyfotogrammetri og vektoriseringen av denne manuelt. Både flyfotogrammetri og manuell vektorisering er en tidskrevende prosess. For å gjøre denne ...
  • Oppdatering av turstier 

   Flekke, Helene Thomesen; Halvorsen, Tiril Sølie; Hegreberg, Håkon; Eriksen, Tom Egil (Bachelor thesis, 2021)
   Det siste tiåret har det vært en økning i bruken av forbrukerteknologi for å samle inn geografiske data. Denne studien vil bruke frivillig innsamlet geografisk informasjon samlet med GNSS for å gjøre kartleggingen av ...
  • Opprydding av spredt avløp 

   Harsjøen, Iver (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for rapporten er å foreta en opprydding av dagens avløpssituasjon for området Smågardan i Tynset kommune. Undersøkelser gjort av kommunen fra 2012 avdekket at flere av de nåværende renseløsningene, som i hovedsak er ...
  • Oppsprekking av slitelag på spennlaminerte dekker 

   Østen, Trond; Giskås, Remi Alexander; Nilsen, Trygve Stenrud (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: På trebroer med tverrspent dekke er det et problem med sprekkdannelser i asfalten over tverrbærende bjelker. For å forhindre dette er det blitt gjort endringer på kravet til maksimal tillatt nedbøyning fra L/350 til ...
  • Optimal Design of Manufacturing Cells Considering Machine Usage Percentage 

   Ghosh, Tamal (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper demonstrates an exclusive design methodology in Cellular Manufacturing (CM) considering machine usage percentage as ratio data. This research correctly emphasized the fundamental of ratio data and proposed a ...
  • Optimalisering av byggeplassledelse 

   Andersen, Magnus (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Jeg har i oppgaven valgt å ha fokus på optimalisering av byggeplassledelse på formannsnivå. Samarbeidende entreprenørbedrift har vært Martin M. Bakken AS. Datagrunnlag for oppgaven er innhentet gjennom en to-ukers ...
  • Optimalisering av planlegging av framdrift i byggeprosess ved hjelp av BIM 

   Hagelund, Tore Olsen (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i årsstudium i BIM ved Høyskolen i Gjøvik. Jeg har sett på muligheter ved å bruke BIM i planleggingen av ett byggeprosjekt, for å få ut en fremdriftsplan og hvor mye etterarbeid det ...
  • Optimalisering av solcellesystem ved Biri Omsorgssenter 

   Flo, Daniel Vetle; Velo, Anne Maren Pauline (Bachelor thesis, 2019)
   Følgende bacheloroppgave ble utviklet av et samarbeid mellom NTNU, Gjøvik kommune og Sweco AS. Formålet med oppgaven var å konfigurere et solcelleanlegg for et nytt omsorgssenter som ligger i Biri. Et annet mål var å forstå ...
  • Optimalisering av solenergisystem ved Biri Omsorgssenter 

   Bjørgum, Øyvind; Løchen, Eiliv Erik Ulrich (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvilke solenergisystemer som vil være de mest optimale å realisere ved Biri omsorgssenter for å redusere energikostnadene samt CO2-avtrykket til omsorgssenteret. Vi har tatt for ...
  • Optimising multi-frame ADF-STEM for high-precision atomic-resolution strain mapping 

   Jones, Lewys; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Ninive, Per Harald; Løvvik, Ole Martin; Holmestad, Randi; Nellist, P.D. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Annular dark-field scanning transmission electron microscopy is a powerful tool to study crystal defects at the atomic scale but historically single slow-scanned frames have been plagued by low-frequency scanning-distortions ...
  • Optimization of Process Parameters for Powder Bed Fusion Additive Manufacturing by Combination of Machine Learning and Finite Element Method: A Conceptual Framework 

   Baturynska, Ivanna; Semeniuta, Oleksandr; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In addition to prototyping, Powder Bed Fusion (PBF) AM processes have lately been more widely used to manufacture end-use parts. These changes lead to necessity of higher requirements to quality of a final product. ...
  • Optimization of Reactor Temperature for Continuous Anaerobic Digestion of Cow Manure: Bangladesh Perspective 

   Nandi, Rajesh; Saha, Chayan Kumer; Sarker, Shiplu; Huda, Md. Sanaul; Alam, Md. Monjurul (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Converting organic waste into energy through anaerobic digestion is gaining popularity day by day. The reactor temperature is considered as one of the most vital factors for the digestion process. An experiment was conducted ...
  • Organisering av utstyr på europall - En overordnet kartlegging av et oppbevaringssystem 

   Ødegård, Kristina Eraker (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven har tatt for seg konseptutvikling og parametrisk design av et oppbevaringssystem for IVB- og ID-lab ved NTNU Gjøvik. Bakgrunnen for valg av tema er at det eksisterende oppbevaringssystemet ved IVB-laben er svært ...
  • Overvannsbelastning av stikkledninger og åpen håndtering av overvann 

   Segerstrøm, Lars Petter (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringer gjør at det forventes stadig økende nedbør i Norge og Nord-Europa. Norske myndigheter og kommuner forbereder seg på en økende andel overvann, spesielt i byer og tettsteder. Det er fare for skader på bygninger ...
  • Overvannshåndtering i Lillehammer sentrum 

   Ertshus, Sondre; Hofset, Stian (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Lillehammer kommune har utfordringer med store mengder overvann i fellesnettet. I denne oppgaven er det derfor sett på separering av fellesnettet i Lillehammer sentrum, og hvilke effekter det vil ha på Lillehammer renseanlegg. ...
  • Overvannshåndtering Mohagen Sør 

   Rønn, Kjetil; Schjølberg, Eirik (Bachelor thesis, 2019)
   Industriområdet Mohagen Sør skal bygges ut, og overvann er en utfordring på området. Kapasiteten til stikkrennen som kan ta unna overvann er for dårlig. Derav kommer vår problemstilling: «Hvordan kan overvannet på Mohagen ...
  • Overvannshåndtering Røyken Næringspark 

   Sletten, Jørgen; Munkeby, Per Morten (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i de nye tomtene i Røyken Næringspark. Formålet med oppgaven er å finne ut hvilket overvannsystem som egner seg best på disse tomtene. I samarbeid med fagpersoner hos vår oppdragsgiver ...
  • Pakkerring for Packomat Optimalisering av produksjonsmetoder og nytt design 

   Andreassen, Heidi; Stavne, Ole Einar (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på vegne av Kverneland Group Operations Norway. Målet med oppgaven har både vært å foreslå forbedringer knyttet til dagens produksjon av pakkerringer til bruk på deres produkt Packomat® ...
  • Particle swarm optimisation in development of component families using classification and coding system: a case study in an Indian manufacturing firm 

   Ghosh, Tamal; Dan, Pranab (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Abstract: Component/part family identification is an NP class problem in the extent of group technology (GT). In preceding literature it has been evidenced that part family identification techniques are ordinarily grounded ...