Now showing items 249-268 of 675

  • Forbedring av griper med vendefunksjon 

   Johansen, Nina Solveig; Stikbakke, Håkon (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektets essensielle oppgave og målsetting var å utvikle forslag til løsninger for å optimalisere vendeprosessen mellom to presser i ei støtfangerlinje ved Hydro Automotive Structures på Raufoss. Oppgaven gikk ...
  • Forbedring av jevnhet og presisjon på tallerkenspreder 

   Korsvold, Stian; Øverjordet, Martin; Stabo-Eeg, Bjørn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Tokvam AS på Reinsvoll. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre jevnhet og spredesymmetri på Tokvam sine tallerkenspredere DSA, DSM og TSA. Dette er verdens første ...
  • Forbedring av poleringsmetode for kaldflytpresseverktøy 

   Ringvold, Even; Reistad, Erlend K; Arlauskas, Tomas (Bachelor thesis, 2019)
   Ved kaldflytpressing av aluminium, er friksjon en viktig parameter. Høyere friksjon fører til høyere temperaturer som over tid vil føre til kaldsveising på verktøyet. Når dette skjer oppstår det riper på produktet som ...
  • Fornybar energi til Halten fyrstasjon 

   Myklebust, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven handler om energiforsyningen til Halten fyrstasjon der Kystverket er oppdragsgiver. Problemstillingen er å «Vurdere løsninger som dekker energibehovet til Halten fyrstasjon, ved å ta hensyn til ...
  • Forprosjekt nytt vannverk på Gålå 

   Øverjordet, Åge (Bachelor thesis, 2010)
   Sør-Fron kommune må bygge nytt vannverk på Gålå, da dagens anlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere vann til framtidig godkjent utbygging av hytter i området. Kommunen har dermed behov for en utredning av ...
  • Forslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøvik 

   Dyken, Andreas; Fosseli, Eirik; Uusitalo, Roger (Bachelor thesis, 2007)
   Et bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I ...
  • Forsterking av elevert landingsplass for å kunne lande nye redningshelikoptre 

   Føyen, Philip; Sunde, Kjetil Sletteberg; Tangen, Ole Erik (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Målet med prosjektet har vært å øke den statiske kapasiteten til en elevert helikopterlandingsplass ved bruk av komposittmateriale, fra dagens vektbegrensning til vekten av det nye redningshelikopteret. Den statiske ...
  • Fra punktsky til BIM. Kulturhistorisk og byggeteknisk informasjon i samme modell 

   Karsrud, Geir; Rastad, Frode; Rudi, Morten (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Geoplan 3D har fått i oppdrag fra Nidarosdomens administrasjon å utarbeide en 3D-modell av Nidarosdomen som kobler sammen byggeteknisk og kulturhistorisk informasjon. Hver enkelt stein som Nidarosdomen består av ...
  • Framed- or Frameless Photovoltaic, Electric Cell Systems in Snow Experiencing Climates. An Performance- and Environmental Comparison 

   Aubell, Jørgen P. (Master thesis, 2020)
   Photovoltaiske (PV) systemers synkende priser er direkte korrelert med økningen av steder de kan bevises å være kosteffektive. Selv om PV systemer er anerkjente som svært gode bærekraftige energisystemer, er tilbakebetalingstiden ...
  • Framework for Product-Mix and Changeover Manufacturing Flexibility 

   Wadhwa, Rhythm Suren (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Facing new challenges and more uncertainty, manufacturers see the need for flexible solutions and the need to strive to achieve flexibility. However, flexibility is still not well understood and no unambiguous understanding ...
  • Fremtidens melkefjøs av tre 

   Vedeler, Aksel; Wensaas, Adrian (Bachelor thesis, 2021)
   Bacheloroppgaven tar for seg ombygging av et melkefjøs i tre, fra båsdrift til løsdrift. Studiet er basert på litteratursøk, befaringer og beregninger. Hovedmålet med studiet har vært å finne en gunstig konstruksjonsløsning ...
  • Friction welding of selective laser melted Ti6Al4V parts 

   Konda Gokuldoss, Prashanth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Ti6Al4V alloy samples fabricated by selective laser melting (SLM) were subjected to solid-state welding friction welding (FW). The welded alloy exhibits a α´-martensitic microstructure in the form of platelets with dimensions ...
  • Friksjon tre mot tre - En eksperimentell studie av hvordan friksjon mellom lameller i tverrspente brudekker påvirker størrelsen på nødvendig spennkraft. 

   Bekk, Audun; Hangaard, Lasse; Ravnås, Henning (Bachelor thesis, 2016-09-26)
   Denne studien har som hensikt å undersøke friksjonskoeffisienten for limtre ved varierende kraftvinkel. I rapporten evalueres også gjeldende formelverk for nødvendig spennkraft i tverrspente brudekker. Et tverrspent ...
  • FUKT I BADEROM 

   Kanu, Alhaji Ibrahim (Bachelor thesis, 2019)
   I løpet av de 10 siste årene har det i gjennomsnitt blitt registrert om lag 89 000 vannskader i Norge. Disse vannskadene koster samfunnet nærmere 4 milliarder kroner årlig. Fuktskader i baderom er en type vannskade og ...
  • Fused deposition modeling-based additive manufacturing (3D printing): techniques for polymer material systems 

   Daminabo, Samuel C.; Goel, Saurav; Grammatikos, Sotirios; Nezhad, Hamed Yazdani; Thakur, Vijay Kumar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   While the developments of additive manufacturing (AM) techniques have been remarkable thus far, they are still significantly limited by the range of printable, functional material systems that meet the requirements of a ...
  • Future Manufacturing Systems in Norway – Strategy, Architecture and Framework 

   Kolla, Sri Sudha Vijay Keshav (Master thesis, 2016-09-29)
   This study investigates the suitability of Cyber Physical Systems (CPS) in Norwegian manufacturing industries and its implementation. This study explores the research and innovation needs in Norway which will be given as ...
  • Fysisk 3D-modell av campus på Høgskolen i Gjøvik 

   Rostad, Stian; Johansson, Karl Petter; Myrseth, Marius (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Høgskolen i Gjøvik åpnet nylig et laboratorium for 3D-produksjon. Dette kalles Additive Manufacturing og er en revolusjonerende teknologi hvor fysiske modeller kan produseres fra digitale 3D-modeller. I ...
  • Game-Theoretical Analysis of PLC System Performance in the Presence of Jamming Attacks 

   Ai, Yun; Bhatnagar, Manav R.; Cheffena, Michael; Mathur, Aashish; Sedakov, Artem (Chapter, 2017)
   In this paper, we investigate the performance of power line communication (PLC) network in the presence of jamming attacks. The legitimate nodes of the PLC network try to communicate with the anchor node of the network ...
  • Generalized approach for multi-response machining process optimization using machine learning and evolutionary algorithms 

   Ghosh, Tamal; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Contemporary manufacturing processes are substantially complex due to the involvement of a sizable number of correlated process variables. Uncovering the correlations among these variables would be the most demanding task ...
  • Generalized utilization-based similarity coefficient for machine-part grouping problem in cellular manufacturing 

   Ghosh, Tamal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article intends to justify the gap in the research of similarity coefficient driven approaches and cell formation problems (CFP) based on ratio data in cellular manufacturing systems (CMS). The actual implication of ...