• Informasjonsfilm til medieprodusenter 

      Bergman, Regina; Gaustad, Mette Hovdahl (Bachelor thesis, 2016-08-23)
      Oppgaven er delt i to deler, i del en gjorde vi en kort undersøkelse av mediebransjen i dag og hvordan den kan se ut i framtiden med tanke på jobb for unge medieprodusenter. Vi har utført dybdeintervju som setter lys på ...