• Login session using mouse biometrics 

      Fullu, Christopher Johnsrud (Master thesis, 2008)
      NORSK: Biometrisk autentisering er et felt hvor det skjer mye forskning for tiden, noen av de foreslåtte teknologiene er derimot mer robust eller bedre forklart en andre. Eksempel på robuste teknologier kan være retina ...